درباره گروه صنعتی کل کالا

 
1359( 1980) شرکت صنعتی دفتر کل کالا در آلمان به عنوان مشاور فنی صنایع فولاد کشور از جمله پروژه فولاد خوزستان فعالیت خود را آغاز نمود .
هم اکنون با بیش از چهار دهه تجربه و برخورداری از مهارت و دانش کارشناسان متخصص خود یکی از موفق ترین شرکتها در صنایع فولاد و نورد کشور میباشد.
مطالعات فنی و اقتصادی، برنامه ریزی، ساخت، کنترل و مدیریت پروژه ها، خدمات مهندسی، تدارکات تجهیزات، بازرسی فنی، نصب تجهیزات، مدیریت اجرا، نظارت عالی و کارگاهی، راه اندازی همراه با خدمات دوره تضمین و بهره برداری، طرح های صنعتی را با بالاترین حد استاندارد ارائه مینماید.