About DKK Group

 
1359( 1980) شرکت صنعتی دفتر کل کالا در آلمان به عنوان مشاور فنی صنایع فولاد کشور از جمله پروژه فولاد خوزستان فعالیت خود را آغاز نمود .
هم اکنون با بیش از چهار دهه تجربه و برخورداری از مهارت و دانش کارشناسان متخصص خود یکی از موفق ترین شرکتها در صنایع فولاد و نورد کشور میباشد.
مطالعات فنی و اقتصادی، برنامه ریزی، ساخت، کنترل و مدیریت پروژه ها، خدمات مهندسی، تدارکات تجهیزات، بازرسی فنی، نصب تجهیزات، مدیریت اجرا، نظارت عالی و کارگاهی، راه اندازی همراه با خدمات دوره تضمین و بهره برداری، طرح های صنعتی را با بالاترین حد استاندارد ارائه مینماید.